Уведомление по процедура МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" за безвъзмедна финансова помощ

Уведомление по процедура МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" за безвъзмедна финансова помощ

мар 28, 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ
04.05.2022г.

 

Считано от 03.05.2022 г. г., „РАЙМАР“ ЕООД стартира изпълнението на договор № BG16RFOP002-2.070-0003-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.070 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни"- Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 144 672.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 86,5 % или 125 141.28 лева. 85 % от финансирането е със средства на ЕС и 15 % а Национални средства.

Проектът на „РАЙМАР“ ЕООД цели да се подобри производствения капацитет на предприятието чрез инвестиции в ново, съвременно и ефективно оборудване, което ще позволи на компанията да бъде конкурентоспособна, като същевременно отговаря на екологичните стандарти и норми.

Проектът е насочен към устойчивото използване на суровини и материали и редуциране на количествата отпадъци от производството. С инвестицията по проекта се цели разширяване на производственият капацитет чрез придобиване на машина за рязане на тънък облицовъчен материал от камък. С този актив ще се осигури спестяване на основни ресурси, оползотворяване на вторични суровини и производствени отпадъци и ще се увеличи добавената стойност в крайните продукти. Машината ще осигури по-висок производствен капацитет на цялото предприятие. В резултат дружеството ще постигне по-висока добавена стойност, ще се повишат приходите от продажби и ще нарасне производителността.

Линк към публикацията в предишната версия на сайта на Раймар тук: https://www.raimar-bg.com/?page_id=3164&postn=17304&lang=en 

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: