Връщане на продукт

 (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се възползва от правото си на отказ в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В този случай клиентът е задължен да плати само разходите за връщане на стоката. (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
-
 
за доставка на стоки, изработени съобразно специфични изисквания и размери на Клиента или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими
 
(вече монтирани или ползвани) или не могат да бъдат върнати или имат опасност от влошаване на качествените им характеристики;3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, клиентът има право да се откаже от поръчката в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.(4) В случай, че клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови платените от клиента суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ. От сумата, която клиентът е платил, се удържат транспортните разходи за връщане на стокатата, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Доставчикът има право да възстанови по-ниска сума, ако се докаже, че стоката междувременно е повредена или непродаваема и е намалила стойността си.(5) Линк към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/ , тел.: 0700 111 20 .

    * Общите условия
    * Условията за Лични Данни
    При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: