Решаване на спорове

Ние се стремим да предоставим на нашите клиенти най-доброто обслужване и топ качество на продуктите ни. Въпреки това, ако възникнат спорове или недоразумения, предоставяме честен и ефективен процес за тяхното разрешаване.

 

1. Обратна връзка и Въпроси:

Преди да започнете процес за решаване на спор, винаги препоръчваме да се свържете с нас. Използвайте формата за контакт или изпратете електронно писмо на нашия отдел за обслужване на клиенти: info@raimar-bg.com. Ще направим всичко възможно да отговорим на вашите въпроси и да решим възникналите трудности.

 

2. Алтернативни методи за Разрешаване на Спорове:

В случай че не успеем да разрешим спора по обичайния път, предлагаме алтернативни методи за разрешаване. Това може да включва медиация или други външни механизми за решаване на спорове, които ще помогнат да се намери справедливо и бързо решение.

 

3. Онлайн Платформи за Разрешаване на Спорове:

Може да участваме в онлайн платформи за решаване на спорове, които осигуряват удобен начин за решаване на проблеми между нас и нашите клиенти. Тези платформи предоставят независим механизъм за съдействие при спорове.

 

4. Защита на Потребителите:

Нашата цел е да защитим интересите на нашите клиенти. В случай на спор, нашата политика е да се стремим към справедливо и бързо разрешаване, съобразено със законовите изисквания и етични стандарти.

 

5. Правна Рамка:

Споровете се решават в съответствие със законовите разпоредби. Ние следваме всички приложими правни стандарти и работим в сътрудничество с регулаторни органи за гарантиране на справедливост и законосъобразност.

 

Ако имате въпроси или срещнете проблем, моля, свържете се с нас. Нашата цел от вече 30 години винаги е била една и съща: възхитени клиенти.


За неуредените в тези общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването на поръчките, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по общите условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Линк към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/ , тел.: 0700 111 20 .

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: